กันยายน 18, 2019

แร็ป ฮิปฮอป

แนวโน้มของ แร็ป ฮิปฮอป ในประเทศไทยกำลังได้รับการพูดถึงอย่างมาก

แร็ป ฮิปฮอป

ไม่ว่าจะเป็นศิลปินบนดินและใต้ดินจาก Dajim, Joey, Boylis, Slick, Khok Kling, Hero, CP, Saming, RAD เป็นต้นซึ่งสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมไทยไปสู่เพลงแร็พที่น่าสนใจ สร้างสรรค์เทรนด์ยอดนิยมด้วยเพลงแร็พในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

เมื่อมองย้อนกลับไปที่ประวัติของเพลงแร็พแร็พเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมฮิปฮอป ซึ่งประกอบไปด้วยแร็พ, เกา, เต้นรำ, เบรกแดนซ์

และการวาดภาพศิลปะบนฝาผนัง (Graffiti) การเรียนรู้ประวัติของเพลงแร็พนั้นเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วย รวมถึงการพัฒนาดนตรีและผู้คนในแต่ละยุคสมัยเพื่อให้เข้าใจถึงพัฒนาการของเพลงแร็พ

ที่เปลี่ยนสถานะจากดนตรีของชนชั้นแรงงานกลายเป็นเพลงกระแสหลักที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก สิ่งนี้นำไปสู่ความเข้าใจในบทบาทและอิทธิพลของเพลงแร็พที่สะท้อนถึงสังคมไทยในปัจจุบัน

แร็ป ฮิปฮอป

แร็ป ฮิปฮอป – Hip hop rap

Published Date: 4 Dec 2018 Resource: Creative Thailand 13,227
The trend of rap-hip-hop music in Thailand is being talked about a lot.

Whether it is an artist on earth and underground, from Dajim, Joey, Boylis, Slick, Khok Kling, Hero, CP, Saming, RAD, etc., which are able to convey the story of Thai society to rap songs so interesting that it created a popular trend with Rap music in Thailand has become famous throughout the world.

Looking back on the history of rap music Rap is an integral part of hip-hop culture. Which consists of rap, scratch, dance, breakdance

And drawing art on the wall (Graffiti). Learning the history of rap music is also linked to social change. Including the development of music and people in each era To understand the development of rap music

That changed the status from the music of the working class Became a mainstream music that is recognized throughout the world. This leads to an understanding of the role and influence of rap music that reflects the current Thai society.

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google ,Pantip

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่