มิถุนายน 26, 2021

Prodigy

Prodigy ในสมัยก่อนหากมีปัญหาที่เข้าใจยากว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ก็โยนให้ผีหรือเทพเป็นบ่อเกิดของทั้งคุณและโทษที่ไม่มีมูล (หรือจะเจอแต่ไม่เชื่อ . ตัวอย่างเช่น ความเชื่อและศาสนามีความคล้ายคลึงกันมากกับทฤษฎีสมคบคิด

เช่น ความเชื่อเรื่องการกำเนิดของมนุษย์ บางกลุ่มไม่เชื่อเรื่อง “วิวัฒนาการ” แต่เชื่อว่ามนุษย์เหนือมนุษย์เป็นไปได้เพราะว่ามนุษย์เหนือมนุษย์สร้างพวกมันขึ้นมา ก็ไม่ต่างจากทฤษฎีของ “เดวิด ไอค์” ที่ว่า “สัตว์เลื้อยคลาน” มนุษย์ต่างดาวที่แปลงร่างได้คือการสร้างมนุษย์ให้รับใช้ตนเอง และเป็นผู้บงการทั้งเศรษฐกิจและการเมืองของโลกภายใต้ชื่อสมาคมลับมากมาย รวมทั้ง “อิลลูมินาติ”

อิลลูมินาติเป็นองค์กรเก่าแก่ที่เคยมีอยู่ ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 18 แต่ถูกทิ้งร้างมานาน ถึงอย่างนั้น คนรุ่นหลังก็ยังเชื่อว่าองค์กรลับนี้ยังคงดำเนินการอย่างลับๆ เนื่องจากคนในสื่อมักถูกอ้างถึงโดยบุคคลในสื่อที่ตั้งชื่อให้เป็นครั้งแรก “อิลลูมินาติ” ฟังดูติดหูคือ “อัจฉริยะ”

แร็ปเปอร์ผิวดำที่ใส่คำลงในเพลงเจ๋ง ๆ ของเขาก่อนที่จะถูกทำซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อให้คนเชื่อว่าองค์กรลับนี้มีอยู่จริง หรือแม้กระทั่งมีศิลปินแร็พและฮิปฮอปจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับองค์กรลับนี้

Prodigy

In the old days, if there was an incomprehensible problem, how could it arise? to cast to ghosts or gods as the source of both you and unfounded punishment (Or will come across but not believe . For example, beliefs and religions are very similar to conspiracy theories.

such as the belief in the origin of man. Some groups do not believe in “evolution”, but believe that superhuman beings were possible because superhuman created them. It’s like David Ike’s theory that “reptiles” are transformable aliens by creating humans to serve themselves. and is the mastermind of both the economy and politics of the world under the names of many secret societies, including the “Illuminati”.

The Illuminati is the oldest organization that ever existed. It was founded in the 18th century but has long been abandoned. Even so, generations still believe the secret organization still operates in secret. This is because people in the media are often referred to by the person in the media named for the first time. “Illuminati” sounds catchy. “Genius”

A black rapper who puts words into his cool songs before being repeated over and over again. to make people believe that this secret organization exists. Or even there are many rap and hip-hop artists involved in this secret organization.

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google ,Pantip
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่